گروه آموزشی خياطی کاردانش خوزستان

 

مسئولیت هنرآموز

    لباس هرانسان پرچم وجود اوست پرچمی است که او برسر در خانه ی وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند .همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به یک سلسله ارزش ها وبینش ها معتقد باشد لباس متناسب با آن ارزش ها وبینش ها را از تن بدر نخواهد کرد.

از کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی  تالیف دکتر حداد عادل

      کلمه لباس در فارسی .واژه های پوشش . تن پوش و پوشاک را تداعی می کند لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغییر شکل آن به نحوی زیبابه کار می رودیعنی لباس برای پوشاندن تن و نه نمایاندن آن برای هر طبقه ای قابل فهم باشد منشا اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن از (سرما و گرما و عوامل طبیعی ) عفت  پرهیزگاری زیبایی و وقار است  درجامعه ای که ارزشها ی والای معنوی و انسانی بی اعتبار باشد و شخصیت و عالم درون انسان قهرا بر پایه ی توجه و اظهار نظر دیگران شکل بگیرد افراد سعی می کنند با هر وسیله ای از جمله لباس برای خود تشخص و تعین ایجاد کنند    پس هنر آموز محترم بیاییم ضمن آموزش خیاطی به هنرجویان فرهنگ صحیح لباس پوشیدن مطابق با فرهنگ ایران زمین را ترویج کنیم مسئولیت ما در این زمینه سنگین می باشد

 موفق باشید

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ - هنرآموز

به نام اوكه هستي از اوست

با سلام

به وبلاگ گروه آموزشي خياطي كاردانش استان خوزستان خوش آمديد.

مطالب مورد بحث در اين وبلاگ در مورد:

 استانداردهاي رشته خياطي

آزمون ها ي داخلي و نهايي

مسابقات مهارتي

جزوات كمك آموزشي

انعكاس فعاليت هاي گروه خياطي

طرح مشكلات هنرآموزان در رابطه با تدريس

معرفي دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت

نتايج بررسي آزمونهاي سال گذشته

انعكاس تجربه هاي هنرآموزان در رابطه با تدريس

و هر چيزي كه به رشته خياطي و هنرآموزان محترم خياطي مربوط باشد

طرح درس ها

گزارش عملكرد گروه هاي شهرستان

بررسي مسائل مربوط به كتب جديد مثل كتاب نازكدوزي جلد ۵

مطلب جالب و شنيدني از اتفاقاتي كه در كارگاه ها مي افتدو.........

منتظر نظرات ارزنده شما در هر چه پربارتركردن اين وبلاگ براي بررسي وحل مشكلات همديگر هستيم .

با تشكرهنرآموز خياطي

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦ - هنرآموز