گروه آموزشی خياطی کاردانش خوزستان

 

کتاب نازکدوزی جلد ۵

در پاسخ به سوال بعضی همکاران در خصوص محتوی کتاب جلد  ۵ و استاندارد نازکدوزی

قسمت تاثیر بصری خطوط و رنگ شناسی و.................

در حال حاضر تمام کتاب باید تدریس شود  چه این کد طراحی لباس داشته باشد چه نداشته باشد  

در صورت هر گونه تغییردر رابطه با همین موضوع به اطلاع همکاران محترم می رسانیم.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦ - هنرآموز